آشنایی با رشته تکنولوژی آموزشی(ed=Educational Technology , ir=Iran)
 
تعداد و نوع واحدهاي درسي رشته كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي
 

تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي 32 واحد مي باشد.

 

1 ـ دروس تخصصي و اصلي 28 واحد          2 ـ پايان نامه  4 واحد مي باشد.

 

 

جدول دروس كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي ( اصلي و تخصصي)

 

ردیف

نام درس

ترم

تعداد واحد

1

روان شناسي تربيتي

۱

2

2

نظريه هاي برنامه ريزي درسي

۱

2

3

اصول تهيه برنامه هاي آموزشي

۱

۲

4

فلسفه و آراء تربيتي

۱

2

5

تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته

۲

2

6

مباني و اصول نظري تكنولوژي آموزشي

2

2

7

روشهاي تحقيق پيشرفته در علوم تربيتي

۲

۳

8

برنامه نويسي كامپيوتري براي آموزش

2

2

9

متون تخصصي تكنولوژي آموزشي

۲

2

10

طراحي آموزشي

۳

2

11

طراحي مراكز يادگيري

3

2

12

توليد برنامهاي كامپيوتري آموزشي

3

3

13

سمينار تكنولوژي آموزشي

3

2

14

پايان نامه

4

4

 

  نوشته شده در  یکشنبه سوم مرداد 1389ساعت 23:30  توسط محمود قاسمی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM